Tiina räägib endast

Olen lõpetanud 1994. a. Tallinna Tehnikaülikoolis õmblustoodete konstrueerimise eriala ning töötanud tänaseks ligi 20 aastat rõivaste konstruktori ametikohal (töökogemused Tallinna Moemajas ning Baltikas), oman head ülevaadet rõivaste tootearendus- ning tootmis-protsessidest. Olen läbinud erialaseid täiendkoolitusi ning ettevõtluse alustamisele ja internetiäri loomisele suunatud lisakoolitusi, olen osalenud ettevõtte tegevus-valdkonnaga haakuvatel seminaridel ning ökomoe-teemalistes töötubades.
Mari-MarikeOlen osa võtnud Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu poolt 2005. a. korraldatud konkursist EESTI-KEHA-KATE, minu loodud rahvuslikel ainetel rõivakomplekt emale ja tütrele Mari-Marike hinnati II koha vääriliseks, mis oli suu-reks tunnustuseks mulle.
Olulised märksõnad minu jaoks on loomingulisus, iseseisvus, looduslähedus, eestihõngulisus, ehedus.